kallklart_logo

Checklista

På Gotlands Medias tre nyhetsredaktioner, Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar och Helagotland.se jobbar vi dagligen enligt de pressetiska riktlinjer som gäller alla journalister. Det är det som skiljer våra artiklar från propaganda.

Vårt uppdrag är att skildra verkligheten som den ser ut och ge människor möjlighet och verktyg att bilda sig en egen uppfattning, dra egna slutsatser och engagera sig i samhället. Det är fundamentet för den demokrati vi valt att ha i Sverige.
Idag är hoten mot vår möjlighet att utföra vårt arbete mer påtagliga, rösterna som vill sänka vårt förtroende mer högljudda och anklagelserna mot oss att ”mörka” sanningen tydligare än någonsin.

Oftast finns en icke uttalad agenda, ett eget syfte, från de som vill sänka vår trovärdighet.
För att alltid tåla att granskas själva måste vi, i varje jobb och varje dag, ha pressetiken som följeslagare. Vårt jobb är att vara källkritiska.

 

Här är några av de punkter som varje reporter jobbar efter:

–1 oVi ska ha ett kritiskt förhållningssätt till den information vi får och kontrollera sakuppgifter så gott det bara går. Vem vill att vi skriver och varför?

–1
oEn given kontrollfråga är: Tänk om det är precis tvärtom?

–1
oVi ska berätta det vi vet men alltid respektera den personliga integriteten.

–1
oAlla har rätt till sitt bästa uttalande. Vi intervjuar båda sidor. Är det omöjligt inför en första publicering ska det ske skyndsamt efteråt.

–1
oVi ska inte framhäva berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politiska tillhörighet, religiösa åskådning eller sexuella läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och/eller är missaktande.

–1
oVi ska alltid berätta för läsaren vem som har tagit en bild, om den är manipulerad eller hämtad från arkivet.

–1
oVi ska vara generösa med bemötanden, på insändarplats eller annan plats i tidningen.

–1
oHar vi gjort fel ska det rättas till.
 
Sant, relevant och intressant är andra ledord för vårt arbete.


 

Vad är vad?

Nyhetssidor

Våra nyhetssidor innehåller faktabaserade artiklar. Det betyder att olika sidor av ämnet beaktas och presenteras. I de fall vi inte lyckats nå den som ska bemöta kritik ska detta anges i texten. Innehållet är aldrig beställt eller köpt. Urvalet bestäms endast av redaktion, nyhetschef och ansvarig utgivare.

Krönikor

En krönika en kommenterande text som bygger på skribentens egen åsikt och tyckande. Personen kan vara anställd på tidningen eller ha ett uppdrag från ansvarig utgivare att uttrycka sina åsikter.

Politiska ledare

Skribenten har en tydlig politisk värdegrund, en politisk hållning och för fram en åsikt i en allmän fråga. Ledarskribenten håller inte alltid med sitt parti utan kan även framföra kritik. Tidningens politiska färg avspeglas endast på ledarsidan.

Insändare

En insändare skickas till tidningen, oftast av privatpersoner eller organisationer som vill framföra en åsikt och vara med och påverka.
Det är inga texter som tidningen beställt eller betalar för. Innehållet är en personlig åsikt. Innehållet får dock inte vara kränkande för annan person. Utgivaren är ansvarig för vad som publiceras.
Skribenter har möjlighet att vara anonyma och skriva under signatur men redaktionen kräver att få reda på deras identitet av rättsliga skäl.

Familj/föreningsbrev:

Innehållet på de sidorna är insända texter och bilder eller betalda annonser. Det betyder att det inte är ett journalistiskt innehåll. Texterna är skrivna av privatpersoner och medlemmar i olika föreningar. Däremot är tidningens utgivare ansvarig även för det här innehållet.

Kulturdebatt

Debattartiklar som hamnar på kultursidan är åsikter framförda av privatpersoner, organisationer och/eller föreningar i syfte att påverka och få igång en diskussion.